Cofax proudly brews Stumptown Coffee and Kilogram Tea.